Akademia szans

Zadanie publiczne pt.: „Akademia szans” jest realizowane w okresie od 01 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Fundacją „Odzew” i Stowarzyszenie Leszczyńskie Media.
Działania projektu są adresowane do 60 osób z niepełnosprawnościami będącymi mieszkańcami miasta Leszna, powiatu leszczyńskiego oraz gminy Pakosław w powiecie rawickim.
Wsparcie oferowane beneficjentom obejmuje przeprowadzenie grupowych warsztatów m.in. z zakresu wolontariatu, kaligrafii, prawa, ekonomii, aktywności społecznej i obywatelskiej oraz nowoczesnych technologii (drony, zajęcia przed kamerą oraz wirtualna rzeczywistość VR).

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 26 września 2023 r.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Scroll to Top