Laboratorium szans

Działania projektu pt.: „Laboratorium szans” są skierowane do 20 osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.
Wsparcia udzielane w ramach projektu jest ukierunkowane na zwiększenie poziomu aktywności zawodowej beneficjentów zadania.
Uczestnicy biorą udział w spotkaniach grupowych dot. m.in. przedsiębiorstw społecznych, prawa praca, umiejętności negocjacji, umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwania ogłoszeń o pracę. Z uczestnikami przeprowadzane są symulowane rozmowy kwalifikacyjne a także udzielane jest im indywidualne doradztwo zawodowe oraz prawne.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.


Kwota dofinansowania: 33 950,00 zł

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Scroll to Top